Flycam cận cảnh Sà Lan Windy cập cảng Duyên Hải Trà Vinh

2370

Flycam TheOneTeam đón Salan gần 10,000 tấn cập cảng Duyên Hải Trà Vinh

Với quảng đường di chuyển hơn 1,400 Km, từ Cảng Cẩm phả – Quảng Ninh di chuyển đến cảng Duyên Hải Trà Vinh với nhiệm vụ vận chuyển gần 10,000 tấn than đá cung cấp cho nhiệt điện Duyên Hải, FLycam TheOneTeam đã có mặt và đón Sà lan Windy khi Sà lan Windy cách cảng gần 3km.